Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nazwa projektu: Regulacja szlaku przekazu sygnału SLPI-IL-17 podczas infekcji dróg oddechowych i po szczepieniu
Akronim: STOPertussis
Czas realizacji: 2022–2024
Badania są częścią projektu nr 2021/43/P/NZ6/02314 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz program badawczo-innowacyjny Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant Marie Skłodowska-Curie nr. 945339

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo NCN - czarny napis na białym tle

Logo programu POLONEZ BIS

logo Marie Curie Action

Flaga UE - żółte gwiazdy w okręgu na granatowym tle

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O PROJEKCIE

Krztusiec ponownie pojawił się pomimo wysokiego poziomu zaszczepienia, szczególnie w krajach o wysokich dochodach. Zwiększoną częstość występowania krztuśca przypisuje się zastąpieniu w tych krajach całokomórkowych szczepionek przeciw krztuścowi (wP) bezkomórkowymi szczepionkami przeciw krztuścowi (aP). Mechanizmy odporności wywołanej szczepionką przez te dwa rodzaje szczepionek są różne.
 
Badania wykazały, że szczepionki wP indukują mechanizmy ochronne podobne do tych wywoływanych przez naturalną infekcję Bordetella pertussis (Bp). Zapewnia to długotrwałą odporność i ochronę górnych i dolnych dróg oddechowych. W przeciwieństwie do tego, szczepionki aP indukują głównie przeciwciała neutralizujące, które zapewniają ochronę przed objawami choroby, ale nie zapobiegają zakażeniu górnych dróg oddechowych i przenoszeniu patogenu
 
Celem tego projektu jest określenie roli wydzielniczego inhibitora proteazy leukocytów (SLPI) i interleukiny (IL)-17 w komórkach układu odpornościowego, ogólnoustrojowo i miejscowo, w błonie śluzowej układu oddechowego, podczas infekcji i w odpowiedzi indukowanej szczepionką. Wiadomo, że SLPI pełni funkcje plejotropowe, jednak są one związane głównie z homeostazą i tłumieniem stanu zapalnego. Ugruntowany model infekcji bakterią Bp i immunizacji zostanie wykorzystany do zbadania uniwersalnych mechanizmów usuwania bakterii z dróg oddechowych i generowania optymalnej, długotrwałej odporności po szczepieniu.
 
W ramach projektu analizie poddame zostaną trzy główne zagadnienia:
  1. Regulacja ekspresji SLPI w komórkach lokalnych i napływających do błony śluzowej nosa zostanie zbadana po infekcji, reinfekcji i immunizacji donosowej. Jama nosowa jest ważnym łącznikiem pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym i stanowi odrębną niszę wraz z unikalnymi mechanizmami zapewniającymi ochronę gospodarza przed wdychanymi cząsteczkami i patogenami.
  2. Oceniona zostanie rola szlaku sygnałowego SLPI-IL-17 w generowaniu ochronnych neutrofili SiglecF+ i limfocytów T pamięci rezydujących w tkankach (Trm) w błonie śluzowej nosa.
  3. Zostanie ustalone, czy właściwości przeciwzapalne SLPI przyczyniają się do immunosupresji indukowanej przez suboptymalne szczepionki aP. 
Wyniki badań powinny ujawnić ważne mechanizmy immunosupresyjne, które mogą być indukowane przez nieoptymalne szczepionki, oraz pozwolą lepiej zrozumieć środowisko nosowe w kontrolowaniu infekcji dróg oddechowych oraz unikalne mechanizmy ochrony górnych dróg oddechowych.
 
Efekty tych badań będzie można wykorzystać podczas projektowania nowych szczepionek, które są zdolne do indukowania długotrwałej pamięci immunologicznej i ochrony, w tym szczepionek podawanych donosowo. Ten projekt może również zdefiniować nowe cele dla cząsteczek terapeutycznych, które będą w stanie chronić drogi oddechowe przed uszkodzeniem przez patogeny.